Goal Line Technology არის თანამედროვე ტექნოლოგია, რომელიც ბურთის მიერ კარის ხაზის გადაკვეთას ავტომატურად აფიქსირებს და შეხვედრის მთავარ აბიტრს სიგნალს...