სანამ გავრცელებული ვირუსი იძულებით სახლში გვაყურყუტებს, შეგვიძლია ის თემები მიმოვიხილოთ, რომელიც არა ერთხელ დავისა და კამათის საგანი გამხდარა...
1899 წლის 22 ოქტომბერს ჟურნალ "ლოს დეპორტესში" ჰანს გამპერის მიერ გამოქვეყნებულ მოწოდებას ახალი კლუბის დაარსების თაობაზე ზუსტად 11 ადამიანი...