კაცთათვის შეუძლებელი, მისთვის შესაძლებელია. ამიტომ, ისევ ფინალშია, ისევ ერთ ნაბიჯში სანუკვარ ტიტულამდე....